„Zimowy umysł”

Pokaz pracy Karoliny Gembary.

Janowiec. Prowizorycznie ułożone kłody przypominają tymczasowe schronienie, namiastkę domu, którego nie możemy odnaleźć czy też nie potrafimy zbudować. Konstrukcję okrywa półtransparentna tkanina. W konsekwencji, możemy odczytać tylko ogólny zarys struktury obiektów – szczegóły i detale nikną w ciemnościach niepamięci.

Karolina Gembara w projekcie „Zimowy umysł” konfrontuje się z zagadnieniem migracji i repatriacji, których echa wciąż kształtują naszą współczesną tożsamość. Gembara zestawia fotografie, obiekty i zdjęcia archiwalne (z archiwów prywatnych i publicznych) by opowiedzieć o poszukiwaniu własnego miejsca i diagnozować skomplikowaną sytuację terenów poniemieckich. Fotografka próbuje pokazać, że traumy, których doświadczyło poprzednie pokolenie, zostają zapisane w pamięci naszego ciała i wpływają na nasze aktualne decyzje. Przede wszystkim jednak, pamięć o trudnej przeszłości „bycia nie-u-siebie” okazuje się warunkiem pewnej społecznej solidarności. Przekaz ten okazuje się niezwykle aktualny w dobie czasów, gdy tak wiele społeczności skazanych jest na życie nomadyczne – pozbawione poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa.

„Zimowy umysł” to projekt fotograficzny, ale i badawczy. Dotyka on problemu wypracowania wizualnego języka, który byłby w stanie w stanie sprostać wymogom opowieści o zagadnieniach tak trudnych i abstrakcyjnych, jak trauma migracji.

Karolina Gembara – fotografka. Absolwentka Stosunków Międzynarodowych i dziennikarskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyła fotografię w Międzynarodowym Forum Fotografii Kwadrat. Obecnie jest doktorantką na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie.
Wystawiała swoje prace m.in w Indiach, Nepalu, Kambodży, Irlandii, na Węgrzech i w Polsce. Jest autorką książek “Przymierzalnie” (2013, Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ‘ę’) oraz “When we lie down, grasses grow from us” (2019, GOST Books, Londyn). Publikowała m.in. w “British Journal of Photography”, “Ojo de Pez”, “GUP Magazine”, “Calvert Journal”, “C4”, “Ain’t Bad”, “Fotoroom”, “PDN”, “Indian Quarterly”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Prowadzi warsztaty fotografii partycypacyjnej, pracuje z osobami z doświadczeniem migracji, grupami wykluczonymi. Jest członkinią i mentorką kolektywu Sputnik Photos.

Kurator wystawy – dr Weronika Kobylińska